top of page

Jakob Isaksson
Lic Personal Trainer, Lic Taiji & Qigong instructor, TCM - Chinese Medicine

 

Training, Health and Chinese Medicine
2020 SPA Therapist Diploma / Licence
2013 DS Personal Training School, lic Personal Trainer & lic Kostrådgivare

2011-2012 Sports Coach - Wushu, Guang Zhou Sports University, Gugangzhou, China.

2010-2012 Chinese Medicine, Wudang Gungfu & Health Academy, Hubei, China.

2009-2010 Chinese Medicine, Wuxing Academy, Umeå, Sweden.
>2008 Health Qigong, Massage, Anatomy etc.

 

Martial Arts (Taiji Quan, Bagua Zhang, Xing Yi, Liuhebafa Quan etc.)

NEW!
2017-present Bagua Zhang, Li Jian Min, Quzhou, China

2014-present Baji Quan, Lü Baochun, Helsinki, Finland.
2011-2012 Wushu, Guang Zhou Sports University, Gugangzhou, China.

2010-2012 Swordplay, Coach Man, Long Wu Studio, Shanghai, China.

2010-2012 Wudang Martial Arts , Wudang Gaungfu & Health Academy, Hubei, China.

2008-2009 Wudang Martial Arts, Wudang Daoist Martial Arts Academy, Hubei, China.

2005-2007 Wutan Seminars - Tang Lang Quan, Kurt Wong, Alaska.
>2005 Shotokan Karate, Muai Thai, Shaolin Quan, Qigong, Wing Chun etc.
 

Chinese Culture
NEW!
Mandarin, Lund University, Sweden

2010-2013 Calligraphy, Tang Li Long, Wudangshan, Hubei, China.

2012 Music - Gu Zheng, Li Laoshi, Gugangzhou, China.

2010-2012 Music - Gu Qin, Helen Chen, Shanghai, China.

2010-2011 Mandarin, SISU Shanghai, China.

 

Shows and Competitions
NEW!
2019 Swedish Wushu Nationals:
Gold - Taiji Quan, Gold - Traditional Weapons

2018 European Taiji Championships:
Gold - Bagua Jian, Gold - Bagua Short Weapon, Silver - Taiji Quan

2017 Oslo Wushu Open:
Gold - Traditional Weapons, Silver - Taiji Quan
2016 Baltic Open Wushu Championship:
Gold - Taiji Quan,  Gold - Taiji jian, Silver - Wudang
2015 Baltic Open Wushu Championship:
Gold - Taiji Quan, Silver - Xing Yi Quan, Silver - Wudang Jian

2015-2018 Madame Butterfly, Kungliga Operan Stockholm
2015 Firebird (Eldfågeln) at GöteborgsOperan
2014 Kungfu Show - Umeå 2014 - Capital City of Europe, ending ceremony
2013 4th Madrid International Wushu Competition:

Gold - Taiji Quan, Gold - Taiji Jian, Gold - Xingyi Quan

2012 Guang Zhou Sports University Professional Wushu Team
2010 World Traditional Wushu Championships:

Silver - Bagua Zhang, Bronze -  Taiji Quan
2008 The Last Battle, Beef Noodles, Sweden Tour

 

2851501065822876290.JPG
IMG_5250.JPG
259833_10150281560921420_6174437_n.jpg
33427267_10155275235141555_5513517421308
10672190_10152717763646420_7772934125188

CV

bottom of page